หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
แนะนำโปรแกรม | คุณสมบัติทั่วไป | คุณสมบัติเฉพาะ | โบรชัวร์
สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Business Plus Payroll & Personnel & Time Attendance
ระบบเงินเดือน, ระบบการบริหารงานบุคคลและระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา สามารถทำงาน
ได้กับทุกธุรกิจ มีความยืดหยุ่นสูง ให้ความรวดเร็วในการคำนวนและถูกต้องแม่นยำ 100%
Business Plus PAYROLL : เป็นสุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และเป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานประเมินพนักงาน, รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.9 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
PR : Payroll
ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
สุดยอดระบบเงินเดือน รับประกันความมั่นใจ 100% พัฒนาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย และความต้องการผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
TM : Time Attendance
ระบบประมวลผลการลงเวลาทำงาน
อ่านข้อมูลจากเครื่องลงเวลาได้ทุกยี่ห้อ บริหารควบคุมเวลาเข้า-ออกพนักงานอย่างอัตโนมัติทุกเงื่อนไข เช่น มาสาย กลับก่อน ทำล่วงเวลา คำนวณและดอนข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบุคคล
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
PS : Personnel System
ระบบบริหารงานบุคคล
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น ประวัติการศึกษา การทำงาน ความสามารถพิเศษ ประวัติส่วนตัว ความดีหรือความผิดที่เคยกระทำ เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
RT : Advance Rights
ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง
เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลาและเบี้ยขยัน โดยคิดเงินหักเมื่อลาเกินสิทธิ์ หรือเงินเพิ่มเบี้ยขยัน เมื่อทำงานไม่ขาด สาย ลา แบบอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
DK : Disk Transfer
ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, กองทุนสำรองเลี้บงชีพ
เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต หรือสื่อให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐาน และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
AS : Advance Security Control
ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีัผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือนและต้องการการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานระดับต่าง ๆ ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
เหมาะกับทุกประเภทกิจการ      
• สำนักงาน • โรงแรม • งานชิ้น/งานเหมา • โรงเรียน/สถานศึกษา
• โรงงาน • การ์เม้นท์ • สถานบริการ • ห้างสรรพสินค้า
• นำเข้า-ส่งออก • รับเหมา /ก่อสร้าง • อสังหาริมทรัพย์ • ค้าปลีก
• โรงพยาบาล • สำนักงานบัญชี • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • ฯลฯ
 
Triplebridge Possibilities home
SUPREMA UNION COMM NITGEN & COMPANY SOFTWARE SOLUTIONS CUSTOMER SUPPORTS ABOUT US
BioStation ViRDI AC-6000 NAC-5000 Business Plus Payroll FAQs Business Background
BioLite Net ViRDI AC-5000 NAC-3000 Business Plus Account Manuals Mission
BioEntry Plus ViRDI AC-4000 NAC-2500 Business Plus POS Downloads Vision
Xpass ViRDI AC-2100 HAMSTER-II Troubleshooting Policy
D-Station ViRDI AC-1000 ARTICLES Product documents
X-Station ViRDI Hamster Remote Desktop Service CONTACT US
BioMini