หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
แนะนำโปรแกรม | คุณสมบัติทั่วไป | คุณสมบัติเฉพาะ | โบรชัวร์
สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Business Plus Payroll & Personnel & Time Attendance
TM : TIME ATTENDANCE ระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา
เป็นระบบเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า-ออก และเวลาทำงานของพนักงานหรือโอนข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร โปรแกรมสามารถคำนวณสรุปเป็นจำนวนของวันมาทำงาน, จำนวนของการสาย, การลากลับก่อน, จำนวนโอที, เงินเพิ่ม-เงินหักอื่น ๆ โดยคำนวณตามขั้นตอนที่สร้างขึ้นจากกฏระเบียบของแต่ละบริษัท ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ไปในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแต่ละคน เพื่อใช้คำนวณเงินเดือน ใช้ได้กับทุกบริษัทไม่ว่าจะใช้เครื่องตอกบัตร หรือใช้เครื่องรูดบัตร และไม่จำกัดยี่ห้อหรือรุ่น
 
คุณสมบัติระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา
โปรแกรมออกแบบในลักษณะยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่กะง่ายๆ จนถึงกะที่ซับซ้อน แต่การใช้งานง่าย ในลักษณะ User friendly
ผู้ใช้งานสามารถกำหนดกะและตารางการทำงานต่าง ๆ ได้เองไม่จำกัด
ในการสร้างกะที่ซับซ้อน มีตัวช่วยสร้างให้ตรงกับความต้องการได้อย่างง่าย ๆ พร้อมปรับแต่งแก้ไขได้
รองรับพนักงานที่มีกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงานหรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน
รองรับพนักงานที่มีตารางทำงานคงที่ บันทึกลงในแฟ้มประวัติพนักงานได้ทันที เพื่อลดขั้นตอนการสร้างข้อมูลพื้นฐานในระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา
บางกิจการจะมีการกำหนดตารางการทำงานประจำสัปดาห์ หรือ ตารางทำงานสลับกะเช้า เป็นกะบ่ายทุกครึ่งเดือน หรือทุกสัปดาห์ โปรแกรมสามารถรองรับลักษณะตารางการทำงานหมุนเวียนเช่นนี้ได้
กำหนดการหมุนเวียนของกะในตารางทำงานได้ (การหมุนเวียนชั่วคราวสามารถกำหนดช่วงเวลาได้โดยมีขั้นตอนการทำงานที่สะดวก และเข้าใจง่าย)
การกำหนดกะ สามารถกำหนดกะแบบปกติ, กะข้ามวัน, กะ 24 ชั่วโมง
รองรับการควบกะ เปลี่ยนกะ ควงกะ หมุนกะ ชั่วโมงงานสามารถกำหนดหักช่วงพักระหว่างงานได้หรือหักช่วงพักจากช่วงเวลาทำ OT ได้
การกำหนดกะ สามารถบันทึกเวลาเริ่มทำงานปกติ ในกะ, เวลาเริ่มทำงานในช่วง OT แต่ละอัตรา, เวลาที่เริ่มนับมาสาย, เวลาที่เริ่มนับกลับก่อนเวลาได้
กำหนดบทลงโทษกรณีที่ไม่รูดบัตรเข้า-ออก หรือรูดทั้ง เข้า-ออก และในบางแผนกสามารถเลือกที่จะไม่ลงโทษได้เพราะได้รับสิทธิ เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทางบ่อย ๆ หรือฝ่ายบริหาร เป็นต้น
กำหนดกะโดยระบุค่าจ้างหรือผลตอบแทนได้หลายประเภท เช่น หนึ่งแรง, สองแรง, ครึ่งแรง, หนึ่งแรงครึ่ง, ไม่คิดค่าแรง เป็นต้น กะทำงานที่ไม่คิดค่าแรงให้ เช่น กะวันหยุด กะทำงานล่วงเวลา ซึ่งสามารถกำหนดขั้นตอน หรือช่วงเวลาที่จะให้ผลตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลาแต่ละอัตราเองได้
สร้างเงื่อนไขผูกความสัมพันธ์กับการกำหนดกะได้ เช่น จะให้ค่าอาหารหรือค่ากะเมื่อมีการรูดบัตรครบตามข้อกำหนดบริษัท, เวลาเริ่มงาน 8.00 น. ถ้ารูดบัตรเข้าหลัง 8.15 น. จะคิดมาสาย ถ้ารูดบัตรช่วง 8.01-8.15 น. เก็บสถิติเท่านั้น ฯลฯ
สร้างกฏหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกะต่าง ๆ ได้เอง และไม่จำกัดหรือเพียงต้องการเก็บสถิติเช่น OT 1 เท่า, OT 1.5 เท่า, OT 2 เท่า, OT 3 เท่า, ค่ากะ, ค่าอาหาร, หักมาสาย, หักขาดงาน, หักลากิจ, ลาป่วย เป็นต้น
กำหนดวิธีการปัดเศษนาทีจากการคำนวณเวลาได้
กำหนดวันหยุดงานประจำปีบริษัทได้เอง โดยโปรแกรมจะสร้างวันหยุดมาตรฐานให้ด้วย
กำหนดวันหยุดงานประจำสัปดาห์ของพนักงานได้เอง โดยแต่ละพนักงานอาจมีวันหยุดตรงกัน หรือไม่ตรงกันก็ได้
ในกรณีที่มีพนักงานทำงานในกะที่ไม่คงที่สามารถประกาศกะที่พนักงานทำงานในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวก
บันทึกเหตุผลของการไม่รูดบัตรเข้า -ออกของพนักงานได้โดยสร้างเหตุผลต่างๆได้เอง
มีวีธีการให้ค่าล่วงเวลาโดยจะให้ค่าล่วงเวลาตามจริงหรือกำหนดเองได้ เพื่อป้องกันพนักงานบางท่านที่รูดบัตรออกในช่วงทำล่วงเวลาแต่ไม่ได้ทำงานในช่วงเวลานั้น
กำหนดให้โปรแกรมจ่ายโอทีโดยต้องผ่านการอนุมัติหรือไม่ต้องผ่านการอนุมัติก็ได้
บันทึกอนุมัติโอที และบันทึกการลาล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้
ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ยังไม่ได้คำนวณบัตรตอกเวลาได้
กำหนดช่วงเวลาหรือช่วงพนักงานในการประมวลผลได้เพื่อทราบจำนวนวันทำงาน, มาสาย, กลับก่อนเวลา, ขาดงาน, จำนวนชั่วโมงทำ OT เป็นต้น
สามารถพิมพ์บัตรพนักงานพร้อมบาร์โค้ดได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
เชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่น
รองรับการรูดบัตรได้ถึง 8 ครั้งต่อวัน
อ่านข้อมูลการบันทึกเวลา (Text File) ที่ได้จากเครื่องรูดบัตรได้
การอ่านไฟล์เครื่องรูดบัตรสามารถ ทำได้ง่ายโดยระบุการโอนทั้งบริษัทหรือเลือกโอนเป็นแผนก หรือช่วง แผนก หรือรายพนักงาน หรือช่วงพนักงานได้ และสามารถระบุช่วงวันที่ที่โอนได้ด้วย
โปรแกรมสามารถช่วยจัดการการรูดบัตรจากเครื่อง Access Control ที่ไม่จำกัด การรูดเข้า-ออกในหนึ่งวันได้ โดยโปรแกรมสามารถเลือกเวลาเข้าครั้งแรกและออกครั้งสุดท้ายของวันให้ได้อัตโนมัติ
ในกรณีที่ไม่มีเครื่องรูดบัตรหรือเครื่องรูดบัตรเสียสามารถบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน จากบัตรตอกหรือใช้โปรแกรมช่วย (CStamp)
รองรับการทำงานของกิจการที่มีหลาย ๆ สาขา และโอนผลการคำนวณของเครื่องรูดบัตรเข้ามายังระบบเงินเดือนที่ส่วนกลาง เพื่อคำนวณเงินเดือนต่อไปได้
สามารถเลือกช่วงพนักงาน, ช่วงข้อกำหนด, ช่วงวันที่ในการโอนไปยังระบบเงินเดือนได้ ทำให้ระบบเงินเดือนสามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปประมวลผลโดยไม่ต้องเสียเวลาป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนอีก เช่น ค่าล่วงเวลา, หักมาสาย, หักขาดงาน, จำนวนวันทำงานม, พนักงานรายวัน เป็นต้น
รายงานต่าง ๆ ครอบคลุมการปฏิบัติงานครบถ้วน สามารถแสดงผลได้ทั้งจอภาพและเครื่องพิมพ์ธรรมดาหรือเลเซอร์
พิมพ์รายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับการรูดบัตรของพนักงานได้ทุกช่วงเวลา
รายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหาร
มีสถิติการขาด ลา มาสายของแต่ละแผนก เพื่อการประมวลผลโดยรวมของบริษัท
รายงานสำหรับการพิจารณากำลังคน
ฯลฯ
• PR : Payroll
  ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
• TM : Time Attendance
  ระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา
• PS : Personnel System
  ระบบบริหารงานบุคคล
     
• RT : Advanced Rights
ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง
• DK : Disk Transfer
ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์
• AS : Advance Security Control
ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง
Triplebridge Possibilities home
SUPREMA UNION COMM NITGEN & COMPANY SOFTWARE SOLUTIONS CUSTOMER SUPPORTS ABOUT US
BioStation ViRDI AC-6000 NAC-5000 Business Plus Payroll FAQs Business Background
BioLite Net ViRDI AC-5000 NAC-3000 Business Plus Account Manuals Mission
BioEntry Plus ViRDI AC-4000 NAC-2500 Business Plus POS Downloads Vision
Xpass ViRDI AC-2100 HAMSTER-II Troubleshooting Policy
D-Station ViRDI AC-1000 ARTICLES Product documents
X-Station ViRDI Hamster Remote Desktop Service CONTACT US
BioMini