หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
แนะนำโปรแกรม | คุณสมบัติทั่วไป | คุณสมบัติเฉพาะ | โบรชัวร์
สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Business Plus Payroll & Personnel & Time Attendance
AS : ADVANCE SECURITY CONTROL ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือน และต้องการจำกัดสิทธิการอ่านข้อมูลของผู้ใช้งานระดับต่างๆ ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิทั่วไป ที่โปรแกรมให้มาตรฐานในแต่ละระบบ (ชื่อผู้ใช้ / รหัสลับ ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละเมนู สิทธิการอ่าน เพิ่ม ลบ แก้ไขได้) และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่สำคุญ เช่น อัตราเงินเดือน, ประวัติการปรับเงินเดือน, ประวัติการลงโทษ เป็นต้น
 
คุณสมบัติระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง
สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูล และการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบหรือตำแหน่งงาน เช่น การบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เรียกดูรายงานได้เฉพาะที่รับผิดชอบ เป็นต้น
สามารถกำหนดสิทธิในการเรียกดูช่องเงินเดือน,ข้อมูลในแฟ้มพนักงานหรือแยกดูประเภทพนักงานได้
สามารถกำหนดระดับและความสำคัญของพนักงานได้ถึง 9 ระดับ เพื่อนำมาสร้างสิทธิตามระดับความสำคัญของพนักงาน
สามารถกำหนดสิทธิผู้ใช้งานให้เข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละระดับได้
สามารถกำหนดสิทธิให้พนักงานที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบได้
สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงแต่ละระบบได้ เช่น ระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น
สามารถกำหนดสิทธิในการเรียกดูรายงานตามความรับผิดชอบแต่ละพนักงานได้
สามารถกำหนดสิทธิในการปิดช่องอัตราเงินเดือนไม่ให้มองเห็นได้
สามารถกำหนดสิทธิเพื่อเตรียมดิสก์เงินเดือนส่งธนาคารแยกตามระดับพนักงานได้ เช่น แยกดิสก์สำหรับฝ่ายบริหารกับพนักงานทั่วไป เป็นต้น
• PR : Payroll
  ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
• TM : Time Attendance
  ระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา
• PS : Personnel System
  ระบบบริหารงานบุคคล
     
• RT : Advanced Rights
ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง
• DK : Disk Transfer
ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์
• AS : Advance Security Control
ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง
Triplebridge Possibilities home
SUPREMA UNION COMM NITGEN & COMPANY SOFTWARE SOLUTIONS CUSTOMER SUPPORTS ABOUT US
BioStation ViRDI AC-6000 NAC-5000 Business Plus Payroll FAQs Business Background
BioLite Net ViRDI AC-5000 NAC-3000 Business Plus Account Manuals Mission
BioEntry Plus ViRDI AC-4000 NAC-2500 Business Plus POS Downloads Vision
Xpass ViRDI AC-2100 HAMSTER-II Troubleshooting Policy
D-Station ViRDI AC-1000 ARTICLES Product documents
X-Station ViRDI Hamster Remote Desktop Service CONTACT US
BioMini