หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
แนะนำโปรแกรม | คุณสมบัติทั่วไป | คุณสมบัติเฉพาะ | โบรชัวร์
สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Business Plus Payroll & Personnel & Time Attendance
DK : DISK TRANSFER ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์
เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูล ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.91, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรูปแบบของดิสก์เก็ตหรือสื่อให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐาน และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
คุณสมบัติระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์
สามารถเตรียมดิสก์ส่ง ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ให้กรมสรรพากร ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
ได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
ครบถ้วนเรื่องรายงานสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สามารถส่งรายงานยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ให้กองทุน
ต่าง ๆ ในรูปแบบดิสก์ตามมาตรฐานแต่ละกองทุน เช่น
1. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กรุงเทพ)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมั่นคง (AIA)
3. เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (AIF)
4. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารคืนกำไร (ไทยพาณิชย์)
6. กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริษัท (กสิกร)
7. บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยธนาคาร (ไทยธนาคาร)
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
(กรุงศรีอยุธยา)
9. กองทุนรวมเลี้ยงชีพธนชาติ (ธนชาติ)
เป็นต้น
กรณีต้องการรูปแบบดิสก์มาตรฐานของกองทุน
อื่น ๆ สามารถติดต่อคุยรายละเอียดได้ที่ฝ่ายขาย
• PR : Payroll
  ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
• TM : Time Attendance
  ระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา
• PS : Personnel System
  ระบบบริหารงานบุคคล
     
• RT : Advanced Rights
ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง
• DK : Disk Transfer
ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์
• AS : Advance Security Control
ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง
Triplebridge Possibilities home
SUPREMA UNION COMM NITGEN & COMPANY SOFTWARE SOLUTIONS CUSTOMER SUPPORTS ABOUT US
BioStation ViRDI AC-6000 NAC-5000 Business Plus Payroll FAQs Business Background
BioLite Net ViRDI AC-5000 NAC-3000 Business Plus Account Manuals Mission
BioEntry Plus ViRDI AC-4000 NAC-2500 Business Plus POS Downloads Vision
Xpass ViRDI AC-2100 HAMSTER-II Troubleshooting Policy
D-Station ViRDI AC-1000 ARTICLES Product documents
X-Station ViRDI Hamster Remote Desktop Service CONTACT US
BioMini